Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden TheNewFood

Koolhydraatarm Gezond

1. Algemeen

1a. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en verstrekte informatie van TheNewFood. Ook KoolhydraatarmNederland.nl, MinderKoolhydraten.nl en LowCarbSupport.nl zijn activiteiten van TheNewFood.

1b. Privacy
Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens onze privacyverklaring behandeld.

2c. Verantwoordelijkheid
Aan de middels websites en per e-mail door TheNewFood gegeven informatie en adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. TheNewFood garandeert niet dat het opvolgen van de adviezen en het volgen van een koolhydraatarm/keto dieet leidt tot gezondheidsverbetering of gewichtsverlies. Toepassing van de informatie en adviezen en de gevolgen hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Deze blijft te allen tijde zélf verantwoordelijk.

2d. Auteursrecht
Alle informatie van TheNewFood is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat het verspreiden of verveelvoudigen van informatie van TheNewFood, zonder toestemming van TheNewFood, is verboden. 

2. ONLINE SUPPORT

2a. Ingang abonnement

Een abonnement op ONLINE SUPPORT wordt van kracht na schriftelijke aanmelding middels het daartoe bestemde inschrijvingsformulier en na ontvangst van de betaling van het abonnement. 

2b. Prijzen
Prijzen zijn vermeld op de website en deze prijzen zijn bindend. TheNewFood heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs van een eenmaal afgesloten abonnement niet kan worden gewijzigd.

2c. Tijdsduur abonnement
Een ONLINE SUPPORT abonnement wordt steeds aangegaan voor het gekozen aantal maanden. Een abonnement kan desgewenst online door de abonnee worden verlengd via de ONLINE SUPPORT website.

2d. Opzeggen abonnement
Abonnementen eindigen altijd automatisch na de gekozen abonnementsduur en hoeven derhalve niet te worden opgezegd. Een lopend abonnement bij LowCarbSupport kan niet tussentijds worden opgezegd. Betalingen voor lopende abonnementen kunnen niet worden terugbetaald.

2e. Herroepingsrecht
Binnen 14 dagen na het afsluiten van een abonnement kan worden afgezien van het abonnement, indien de inloggegevens nog niet zijn gebruikt. Om af te zien van het abonnement kan de mail met inloggegevens worden beantwoord met een bericht waarin staat dat van het abonnement wordt afgezien. Indien een persoonlijk weekmenu is gemaakt voor de nieuwe abonnee, kan in geen geval worden afgezien van het abonnement, omdat dit op maat wordt gemaakt.

2f. Stopzetten abonnement door TheNewFood
TheNewFood heeft het recht een abonnee voor aanvang van een abonnement van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze abonnee aan TheNewFood betaalde bedrag. TheNewFood behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich niet houdt aan de spelregels van TheNewFood, of die zich ernstig misdraagt, verdere coaching te weigeren, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

2g. Beantwoording emails
De coaches van TheNewFood beantwoorden email van abonnees steeds zo snel mogelijk, meestal binnen enkele uren, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen. Wanneer tijdig antwoorden onmogelijk is, in het geval van technische storingen of in andere overmachtsituaties, mag TheNewFood hiervan afwijken.

2h. Aansprakelijkheid
De coaches en deskundigen van TheNewFood zijn keto-experts en voedingsdeskundigen. Zij zijn echter geen artsen. TheNewFood en/of haar medewerkers zijn in géén geval aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het opvolgen van de door de medewerkers van TheNewFood gegeven adviezen en informatie. Ook is TheNewFood en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. De deelnemer blijft te allen tijde zélf verantwoordelijk.

3. Workshops & STARTDAGEN

3a. Inschrijving
Een inschrijving voor een workshop of startdag van TheNewFood wordt van kracht na het ontvangen van de betaling.

3b. Maximaal aantal deelnemers
Aan onze workshops & startdagen kunnen een maximaal aantal deelnemers meedoen. Deelnemers die zich hebben aangemeld terwijl de workshop of startdag vol is, krijgen de keuze tussen reserveren voor de eerstvolgende workshop of startdag of het retour ontvangen van het inschrijfgeld.

3c. Annuleren
Annulering is mogelijk tot 5 dagen vóór aanvang van de workshop. Wij betalen dan de betaalde deelnamekosten retour, met aftrek van inschrijfkosten. De inschrijfkosten bedragen 10% van het totaalbedrag. Bij annulering binnen 5 dagen voor de workshop kan TheNewFood geen geld terug betalen, omdat bestellingen bij onze leveranciers dan vaak niet meer kunnen worden geannuleerd. Het is wel mogelijk iemand anders in de plaats te laten deelnemen aan de workshop.

 

4. Verkoop e-books en fysieke boeken

4a. Aankoop boeken
Een aankoop van e-books of fysieke boeken wordt van kracht na ontvangst van de betaling voor de aankoop door TheNewFood.

4b. Retourneren onbeschadigd(e) boek(en)
Onbeschadigde boeken kunnen, goed verpakt (gebruik de originele verpakking!),  worden geretourneerd, binnen 14 dagen na ontvangst. 
Voor boeken die door ons in onbeschadigde staat worden terugontvangen, wordt het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten en betalingskosten) binnen 1 week na ontvangst teruggestort op de bankrekening. 

4c. Wijze van verzending van een retour

Een retour dient altijd vooraf aangemeld te worden. Zie hiervoor deze pagina.  Vervolgens worden aanwijzingen voor het retourneren gestuurd. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper.

4v. Uitzondering voor e-books
Op e-books (PDF) geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk. 

 

5. Verkoop overige goederen

4a. Aankoop
Een aankoop wordt van kracht na ontvangst van de betaling voor de aankoop door TheNewFood.

4b. Retourneren onbeschadigd(e) dozen
Onbeschadigde verpakkingen kunnen worden geretourneerd, binnen 14 dagen na ontvangst. Voor artikelen die door ons onbeschadigd terug zijn ontvangen wordt het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) binnen 1 week na ontvangst teruggestort op uw rekening. De verzendkosten zijn bij het retourneren van artikelen voor de koper.

4c. Retourneren beschadigd(e) of verkeerd(e) boek(en)
Op alle artikelen die u bij ons koopt, heeft u garantie. In het geval u een artikel ontvangt dat niet in perfecte staat verkeert, voorziet TheNewFood u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Dit doen wij, afhankelijk van uw artikel, door vervanging of terugbetaling. Neem in dit geval altijd eerst contact op met info@thenewfood.nl en vermeld hierbij duidelijk wat er aan de hand is.

4d. Wijze van verzending van een retour
Een retour dient altijd vooraf aangemeld te worden. Stuur hiervoor een mail naar info@thenewfood.nl. Vermeld de reden van retour. Vervolgens worden aanwijzingen voor het retourneren gestuurd.

Delen