Selecteer een pagina

Onderzoek naar aantal koolhydraten

Vind jij het zo lastig dat de hoeveelheid vermelde koolhydraten in producten lang niet altijd blijkt te kloppen. Voor amandelen bijvoorbeeld worden veel verschillende waardes gehanteerd. Soms wordt 5 gram koolhydraten per 100 gram aangegeven maar soms ook 14 gram koolhydraten per 100 gram. En wortelpeterselie blijkt veel meer koolhydraten te bevatten dan de 2 gram die iedereen denkt. Wij vinden dat er een koolhydratentabel moet komen die wel klopt. En we vragen jou ons te helpen!

Wereldwijd onacceptabele verschillen in aangegeven hoeveelheid koolhydraten in natuurproducten

Steeds meer mensen kiezen voor een strikt koolhydraatarm menu om weer slanker en gezonder te worden. En met succes! Zo kunnen mensen met diabetes tupe 2 vrijwel altijd al binnen enkele weken minderen of zelfs stoppen met insuline en andere bloedsuikerverlagende medicatie. Daarbij werkt een maximum van 25 gram koolhydraten per dag in combinatie met veel meer vet in het begin meestal het beste. Je let dus heel goed op de hoeveelheid koolhydraten. Maar hoe doe je dat wanneer veel informatie over de hoeveelheid koolhydraten in natuurproducten niet blijkt te kloppen?

RIVM geeft toe: de gegevens zijn zéér oud

Ieder land hanteert zijn eigen standaard voedingswaardetabel, in Nederland wordt deze Nevotabel bijgehouden door het RIVM. Maar hoe kan het dat bijvoorbeeld koolraap volgens de tabel in Nederland  2 gram koolhydraten bevat per 100 gram en in een ander land 9 gram? Wie heeft er gelijk?

Ik vroeg het aan het RIVM.  Hun antwoord: “De gegevens in Nevo zijn afkomstig van analyses. Echter zijn deze gegevens zéér oud, dit kan een verklaring zijn voor de afwijking. Ik heb zelf ook nog even gezocht in buitenlandse tabellen. In de voedingswaardetabel van de UK, vind ik een waarde van 2,3 gram koolhydraten deze is echter ook niet erg recent. Dit wil echter niet zeggen dat deze gegevens niet meer kloppen. “

Eigen onderzoek in een laboratorium laat enorme verschillen zien

Om aan te tonen dat er echt iets mis is hebben onlangs zelf in een gespecialiseerd laboratorium een paar ‘verdachte’ natuurproducten laten onderzoeken op de hoeveelheid koolhydraten. Van deze producten vermoeden wij allang dat de gegevens over de hoeveelheid koolhydraten niet klopt. En ons vermoeden blijkt juist. De verschillen met wat er in de tabellen en op de verpakking staat en de werkelijke hoeveelheid koolhydraten zijn zelfs enorm.

Bijvoorbeeld koolraap die volgens de tabellen 2 gram koolhydraten bevat blijkt ruim 5 gram koolhydraten te bevatten. En in wortelpeterselie, waar volgens tabellen 2 gram koolhydraten per 100 gram in zit, blijkt volgens de eerste meting ruim 7 gram koolhydraten te bevatten. Het verschil is zó groot dat we  eerst meer metingen willen laten doen.  Omdat het om natuurproducten gaat zijn meerdere metingen nodig  om het gemiddelde aantal koolhydraten vast te kunnen stellen. Dus de definitieve cijfers kunnen we op dit moment nog niet geven.

 

De eerste metingen tonen aan: Nieuw onderzoek is écht nodig

We hebben in ieder geval aangetoond dat onderzoek naar de hoeveelheid koolhydraten in natuurproducten hard nodig is. Om dat goed te doen is veel geld nodig. Wij zijn al lange tijd bezig om mijn voorstel dit te gaan onderzoeken onder de aandacht te brengen van fondsen en projecten. Echter tot nu toe hebben we geen partij gevonden die ons hierin financieel wil steunen. Vandaar dat wij jou en jullie vragen ons te helpen.

Er zijn namelijk veel meer natuurproducten (groenten, fruit, noten, zaden) waarvan wij vermoeden dat het aantal koolhydraten heel anders is dan we nu denken. We zien in de praktijk  vaak dat  mensen op bepaalde koolhydraatarme producten afwijkend reageren.  Wij willen weten hoe dat zit en we zien het als onze missie om dit uit te zoeken.

 

 

ONS EERSTE DOEL: 20 natuurproducten onderzoeken

Om te beginnen willen wij van 20 natuurproducten waarvan de verschillen groot zijn in de tabellen het werkelijke aantal koolhydraten laten bepalen. Per product zijn de totale kosten voor gecontroleerd onderzoek (met verschillende metingen, soms ook bereid product) ongeveer 500 euro. Voor 20 producten hebben we dus 10.000 euro nodig. Dat is veel geld, maar als iedereen een beetje meehelpt moet het goed te doen zijn. Wie weet kunnen we zelfs nóg meer producten laten onderzoeken!
Met wie gaan we dit project uitvoeren?
We gaan dit project uitvoeren in samenwerking met Drs. Martine van Haperen (Archeoloog en foodblogger bij Vegetus met veel ervaring in onderzoek) en Professor Bart Verkerke (SPRINT UMCG).

Wat doen we met de resultaten van de onderzoeken?

De uitkomsten van de koolhydraten onderzoeken verwerken wij steeds zo snel mogelijk in de koolhydratentabel op deze site. In deze tabel worden staan de meest gangbare natuurproducten opgenomen. Achter opnieuw gemeten producten staat aangegeven: Gemeten TheNewFood, het gaat in eerste instantie om één meting.

 

UPDATE 27 april 2018

Inmiddels hebben wij 37 verse producten laten onderzoeken in het laboratorium!
De resultaten zijn verwerkt onze koolhydratentabel.

 

Samenwerking met

Research centrum SPRINT

TheNewFood werkt samen met SPRINT. Het Research Centrum SPRINT heeft als doel mensen een Healthy Ageing te bezorgen. In SPRINT werken 9 universiteiten (waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen) en 70 bedrijven samen.

SPRINT is van mening, dat voeding een heel belangrijke factor is, waarmee de gezondheid van mensen te verbeteren is.

Professor Bart Verkerke, technisch directeur van SPRINT is erg enthousiast over onze plannen:  “Van de vele voedingsadviezen steunt SPRINT de LowCarbHighFat-gedachte: Minder koolhydraten, geen suiker, veel (goede) vetten. Er is de laatste tijd veel wetenschappelijk bewijs voor het positieve effect op de gezondheid. Om dit type voeding te promoten, werkt SPRINT nauw samen met TheNewFood.

Kennis over de juiste hoeveelheden koolhydraten in diverse producten is essentieel voor het slagen van een LowCarbHighFat-voedingspatroon. SPRINT ondersteunt deze actie om betere informatie over de hoeveelheid koolhydraten koolhydraten daarom ook van harte.”