Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Blogs
  4.  » Arts: beter cholesterol zonder pillen

Arts: beter cholesterol zonder pillen

Hoe lager je cholesterol hoe beter? Nee, zegt arts en auteur William Cortvriendt: met een hoger cholesterol kun je juist gezonder ouder worden. Een lager of hoger cholesterol maakt je niet gezonder. Wat vooral belangrijk is, is de samenstelling van je cholesterol. En daar kun je zelf heel eenvoudig wat aan doen, door weer te gaan eten waar we voor gemaakt zijn: puur gezond koolhydraatarm/keto. Je hebt geen pillen nodig én je kunt daarmee ook je weerstand aanzienlijk verbeteren. 

In dit artikel vertelt Arts William Cortvriendt er meer over.

Verbeter zelf je cholesterol zonder medicijnen

Bijna iedereen is opgegroeid met het idee dat cholesterol gevaarlijk is voor je gezondheid en dat hoge bloedwaarden aderverkalking veroorzaken met later hartaanvallen en beroertes tot gevolg. En als je cholesterolwaarde in het bloed te hoog is, dan moet je liefst onmiddellijk cholesterolverlagende statines slikken, meestal voor de rest van je leven.

Alleen bestaat hier wel een probleem. Want, onderzoek na onderzoek laat zien dat hoe hoger je totale cholesterolwaarde in je bloed is, hoe hoger je levensverwachting is, hoe beter je cognitieve geestelijke prestaties zijn, hoe beter je geheugen functioneert, hoe beter je immuunsysteem werkt, hoe minder infecties je krijgt en hoe lager je risico is op kanker en de ziekte van Parkinson?

Waarom verlagen we dan toch massaal ons cholesterol met medicijnen?   

Cholesterol, wat is dat eigenlijk?

Cholesterol is een vetachtige en onmisbare bouwstof voor ons lichaam die niet in water en dus ook niet in bloed oplosbaar is. Om cholesterol veilig te kunnen vervoeren zonder dat er vetbolletjes in het bloed worden gevormd, zit er een zogenaamde laagje ‘lipoproteïnen’ omheen die zorgen dat het vette cholesterol toch in het bloed oplosbaar is. Een dergelijk deeltje met relatief veel lipoproteïnen wordt HDL- (‘High Density Lipoprotein’) cholesterol genoemd en LDL- (‘Low Density Lipoprotein’) cholesterol als het een deeltje met relatief weinig lipoproteïnen betreft.

HDL- (ofwel ‘het goede’) cholesterol blijkt sterk risico verlagend te werken voor hart- en vaatziekten. Zo sterk zelfs, dat de 20 procent van de vrouwen met de laagste HDL-cholesterol bloedspiegel driemaal vaker een hartaanval krijgen dan de 20% van de vrouwen met de hoogste spiegel. Bij mannen bedraagt dat verschil maar liefst een factor 4! Anders ligt het bij LDL- (‘het slechte’) cholesterol, aangezien hoge bloedwaarden juist het risico op hart- en vaatziekten lichtjes verhogen. Echter, recent onderzoek laat ook zien dat niet alle LDL-cholesterol slecht is en dat dit type cholesterol eigenlijk onderverdeelt moet worden in de onschadelijke grote zogenaamde ‘fluffy’ deeltjes en de kleinere wel schadelijke LDL- deeltjes. 

Wanneer krijgen we ‘slecht’ cholesterol?

Het ontstaan van slecht cholesterol werd tot vrij recent geweten aan het teveel consumeren van voeding zoals garnalen, kaas, boter, eieren en kokosolie waarin cholesterol en verzadigde vetten voorkomen. Dit is echter onjuist. De hoeveelheid van de kleine en dus slechte LDL-cholesteroldeeltjes in ons bloed wordt vooral bepaald door de mate waarin we koolhydraten zoals suiker en deegproducten consumeren. Naarmate we dergelijke voeding vervangen door verzadigde vetten, verlagen we juist ons risico op hartaanvallen.

Wat wel verwarrend lijkt, is dat door het minderen van suiker en het meer consumeren van vetten zowel het HDL- als het LDL-cholesterol stijgen, waardoor veel artsen onterecht denken dat dit juist tot meer hartaanvallen zou kunnen leiden. Zij zijn namelijk niet op de hoogte van het feit dat de samenstelling van het LDL-cholesterol verandert en dat door het minderen van suiker en koolhydraten relatief meer onschadelijke fluffy deeltjes en juist minder kleine schadelijke deeltjes ontstaan.

Helaas maken de laboratoria bij de analyses van bloed (nog) geen onderscheid tussen deze twee verschillende vormen van LDL-cholesterol zodat we uit de verstrekte HDL- en LDL-cholesterolwaarden eigenlijk niet goed kunnen opmaken of we nu wel of geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten lopen. Gelukkig is er een eenvoudige manier voor artsen en voor jezelf om hier toch een goede indruk over te krijgen. Want, meer en meer onderzoeken laten zien dat consumptie van suiker en deeg producten leidt tot een hoog triglyceridengehalte in het bloed die we kunnen meten. De verhoogde triglyceriden zijn vervolgens een aanwijzing voor teveel kleine LDL-cholesteroldeeltjes en wijzen uiteindelijk op een  verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Er zijn dan twee getallen die belangrijk zijn. Allereerst deel je de som van HDL- plus LDL-cholesterol door de HDL-cholesterol en dit getal wil je het liefst rond de 3,5 of lager hebben. Als deze waarde hoger is dan 5 loop je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Belangrijker dan deze veel gehanteerde ratio is echter het getal dat je krijgt door de waarde van je triglyceriden te delen door die van je HDL-cholesterol. Als dit getal hoger is dan 3 begin je risico te lopen. Je wilt eigenlijk streven naar 2 of zelfs nog lager. 

Cholesterol verlagen door medicijnen of de kwaliteit van cholesterol verbeteren door leefstijl

Cholesterolverlagende middelen, bijna altijd in de vorm van zogenaamde statines, behoren tot de meest voorgeschreven medicijnen en verminderen de hoeveelheid slechte LDL-deeltjes en verlagen daarmee het risico op hart- en vaatziekten. In bijna alle gevallen betekent dit dat statines langdurig moeten worden ingenomen, vaak zelfs levenslang. Soms is dit snel voorschrijven van statines terecht, maar vaak ook niet. Want, het is namelijk meestal mogelijk om zelf de kwaliteit van je cholesterolwaarden te verbeteren zonder deze te verlagen!

Een sterke beperking van de consumptie van suiker en koolhydraten zorgt er namelijk voor dat de hoeveelheid triglyceriden in je bloed sterk daalt. Vervolgens kan daardoor zowel je HDL- als je LDL-cholesterol mogelijk iets stijgen. In het geval van HDL-cholesterol is dat natuurlijk gunstig. In het geval van LDL-cholesterol lijkt dit op het eerste gezicht minder gunstig, echter het blijkt dat deze lichte stijging wordt veroorzaakt door de toename van de onschadelijke fluffy deeltjes. Hierdoor neemt de kwaliteit van cholesterol in je bloed toe en verbetert met name de verhouding tussen triglyceriden en HDL-cholesterol zoals hierboven beschreven.

Verder kan ik aanraden om meer te gaan bewegen aangezien dit doorgaans leidt tot zowel een lager triglyceridengehalte als een hoger HDL-cholesterol met bewezen gunstige invloeden op je hart- en vaatstelsel.

Dergelijke maatregelen die je zelf kunt nemen hebben een veel groter gunstig effect dan het nemen van levenslange statines en vermijden ook de vele bekende bijwerkingen van die medicijnen zoals spierpijn. Bovendien ga je je veel gezonder voelen en neemt volgens heel recent onderzoek ook je weerstand tegen Covid-19 toe. 

BRON Dit artikel is beschikbaar gesteld aan TheNewFood, door arts en auteur William Cortvriendt.

BOEKEN Koolhydraatarm/keto eten 

Succesvolle praktische aanpak met makkelijke koolhydraatarme/KETO menu’s en heerlijke recepten voor elke dag.

Delen