Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Blogs
  4.  » 
  5. Hetty van Dijk
  6.  » Boek ‘Kankervrij’: nieuwe inzichten

Boek ‘Kankervrij’: nieuwe inzichten

Ik wil het hebben over een nieuw boek: Kankervrij, over ons gevecht tegen kanker en wat je zelf kunt doen. Het is geschreven door arts William Cortvriendt, die eerder het boek ‘Hoe word ik 100’ schreef, over de voordelen van het koolhydraatarme dieet. Wat is er nieuw en waarom roept dit boek nu al zoveel weerstand op?

Nieuwe inzichten over kanker

De kennis over kanker neemt snel toe. Naarmate we meer te weten komen over hoe kanker ontstaat, weten we ook beter hoe we kanker kunnen voorkomen. De schrijver noemt dat, naast oorzaken die vaak worden aangewezen, met name ook verkeerde voeding, gebrek aan lichaamsbeweging en stress een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van kanker. 

De behandeling van kanker is niet meer te vergelijken met die van pakweg twintig jaar geleden. Door de betere kennis en de betere behandelingsmogelijkheden nemen de overlevingskansen wel toe, maar kanker is toch nog steeds een grote killer.

De schrijver van het boek Kankervrij, wil met zijn boek laten zien dat er naast chemo en bestraling ook behandelingsmethoden zijn, die je voor een belangrijk deel zelf kunt toepassen. Die zijn niet beter, maar kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Je voelt je er beter door en vergroot mogelijk ook je kansen op herstel. Hij beschrijft nauwkeurig welke maatregelen bewezen effect hebben en welke niet. En adviseert altijd te overleggen met de kankerspecialist.

Wat kun je zelf doen volgens William Cortvriendt?

Om de bloedsuikers te verlagen adviseert hij een strikt koolhydraatarm of ketogeen dieet (koolhydraatarm/keto). Hij legt uit dat kankercellen voor hun stofwisseling glucose als brandstof nodig hebben. Als je strikt koolhydraatarm eet, krijgen die cellen geen glucose = suikers. Daarmee hinder je de kankercellen in hun voortbestaan. Dat gebeurt ook bij intermitterend vasten (periodes niet eten, oftewel: maaltijden overslaan). 

Chronische stress kan zorgen voor hogere bloedsuikers. Om die reden kan vermindering van stress grote voordelen opleveren. In het boek worden daartoe verschillende adviezen gegeven, zoals meditatie, yoga, goed slapen, wandelen en eventueel hulp van een psycholoog.

Ook lichaamsbeweging heeft bewezen voordelen bij de behandeling van kanker. Van vitamine D is bekend dat het het risico op kanker verlaagt en het vermoeden bestaat dat voldoende vitamine D ook helpt om bestaande kanker te bestrijden. 

Cortvriendt waarschuwt in zijn boek dat niet alles voor iedereen werkt, want: ‘Er is bij kanker namelijk slechts één behandelingsplan dat goed is, en dat is datgene waarmee je kansen om kanker te verslaan zo groot mogelijk worden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.’

Hoe wordt het boek ontvangen?

Er is veel aandacht voor dit nieuwe boek van Cortvriendt. Velen vinden het een hoopvol boek, maar het roept ook wel weerstand op. Dat is begrijpelijk, kanker is nu eenmaal een onderwerp dat bij iedereen veel emoties oproept.

Het meeste commentaar lees ik overigens over de haalbaarheid van een ketogeen dieet en of het wel werkt. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat het zeker haalbaar is, om weer te gaan eten wat bij je lijf past. En op basis van bewezen feiten en mijn eigen ervaring in de praktijk, ben ik overtuigd van het positieve effect op je gezondheid. Maar dat wil helaas nog lang niet iedereen zien.

Conclusie

Ik ben geraakt door de voorzichtigheid waarmee hij zijn bevindingen beschrijft, terwijl hij toch 10 jaar aan het boek gewerkt heeft en achterin honderden wetenschappelijke referenties meegeeft. Nergens beweert hij dat de strijd tegen kanker te winnen valt, laat staan dat je kanker zou kunnen voorkomen. Door zijn kennis over de relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekten wilde hij onderzoeken hoe het nu precies zit met kanker. Hij vond nieuwe inzichten.

Cortvriendt: ‘Je zult daarbij opmerken dat veel informatie hierover niet of nauwelijks in de media is gekomen, je nooit door je dokter is verteld en ook nooit als preventie of als mogelijke therapieën zijn voorgesteld. De redenen daarvoor zijn nogal triest. Enerzijds komt dat door een gebrek aan kennis bij artsen en vele wetenschappers over de specifieke relatie tussen leefstijl en de verstoring van de stofwisseling van cellen waardoor kanker ontstaat. Anderzijds bestaan er commerciële belangen van onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, die onze kennisontwikkeling over kanker een andere richting opduwen.’ 

Cortvriendt biedt geen valse hoop, maar hij wil een stapje bijdragen aan meer begrip over de meest gevreesde ziekte. En aan behandelingsmogelijkheden die wij zelf in de hand hebben. Niks meer en niks minder. 

Groeten van Texel,
Hetty van Dijk

Ervaringen met deze gezonde koolhydraatarm/keto aanpak…

Delen